1. Bahalaw Konsalt Biznes Servis
  2. BIZNES BAXA ORAYI
  3. EXPERT PRICE
  4. MULKLARNI BAXOLASH
  5. NUKUS BAHOLASH VA KONSALTING
  6. PROFINEKS
  7. Qaraqalpak Bahalaw Xizmet
  8. QARAQALPAQ G'AREZSIZ BAHALAW
  9. TURAN KONSALTING
  10. Neo_Consulting_Group