O'zbekiston Respublikasi "Faoliyatning ayrim turlarini licenziyalash to'g'risida"gi qonunining 6, 23-moddalariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 24 apreldagi PQ-843-sonli "Baholash tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish va ko'rsatilayotgan baholash hizmatlari sifati uchun ularning javobgarligini oshirish to'g'risida"gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 8 maydagi 210-sonli "Baholash faoliyatini licenziyalash to'g'risida"gi qarori va O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar ho'jalik sudining 2008 yil 28 avgustdagi 10-0805/5907-sonli sud qaroriga asosan baholash faoliyatini amalga oshirishda qonun hujjatlari talablari buzilishi holatlari aniqlanganligi sababli, O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar ho'jalik sudining 2008 yil 28 avgustdagi "Info-Fan" Davlat unitar korhonasi ustidan qabul qilingan 10-0805/5907-sonli sud qaroriga asosan "Info-Fan" Davlat unitar korhonasiga 2003 yil 9 sentyabrda berilgan hisob seriyasi DM 001, raqami 000073, qayd etish raqami RR38-073 sonli baholash faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi licenziyaning amal qilishi  tugatildi.

"Info-Fan" Davlat unitar korhonasi sobiq rahbari Ya. D. Hodjaev va baholovchi R. B. Miralimov amaldagi qonunchilikni buzganliklari uchun uch yil mobaynida baholash faoliyati bilan bog'liq barcha amaldagi harakatlarini amalga oshirishi taqiqlanadi.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top